Opusťte své fyzické tělo

Jak lehce se může cítit ten, kdo ve svém životě nalezne pravdu všech pravd, která je prazákladem, který předurčuje naše bytí. Skutečnost může být jakákoli chce a stejně nic nezmění na tom, co už je dávno dáno a co se má stát, a navíc rozumný člověk je ten, který se touto skutečností nenechá vůbec zmást, protože to, co se nám jeví jako skutečné může být pouze přetvářka a klam, neboť pozlátko tohoto světa nám už natolik pomýlilo naši mysl, že skutečné od falešného dokážeme už jen stěží rozlišit, a pokud ano, tak pouze v tom nejhlubším soustředění.

Odhoďte okovy zdejšího světa

Šťastný je ten, kdo už nenechá svou mysl nadále jitřit zdánlivou podstatou tohoto světa a namísto pomíjivého mihotání a falešného cirkusu okolo sebe zaměří svou koncentrovanou mysl na své vnitřní já a bude hledět svýma vnitřníma očima do hloubi své duše, aby se přiblížil harmonii jaká nastane, až naše pozemské tělo pomine a náš duch získá naprostou svobodu a bude se moci rozletět a splynout s ostatními dušemi, které již osvobodila goddess Kálí, vládkyně času a zprostředkovatelka nekonečného bytí.