Starší chemikálie k odmašťování

Saponátové prostředky se nikdy k podobnému čištění z různých důvodů nehodily. Používalo se tedy odedávna přirozených rozpouštěčů tuků. V časech, kdy pojem poppers https://www.euforikum.cz/5-poppers-10ml ještě neexistoval, používal se zejména líh. Ano, nejlépe čistý líh, etanol neboli etylalkohol. Nejlepší byl čistý medicinální líh, užívaný pro lékařské účely.

Různé náhražky

Poměrně nevhodný byl denaturovaný (neboli příměsemi znehodnocený) líh a přirozeně také konzumní lihoviny, průmyslově vyráběné, ale i pálené soukromě. Líh denaturovaný a konzumní alkohol nejsou vhodné zejména pro různé další příměsi, zvláště zbytkový cukr, který může čištěné plochy opět znečistit a napomáhat rychlejšímu nalepování nečistot. Tím se celý čistící proces dostává do trochu slepé uličky.